TAP

Timbro Authoritarian Populism Index 2016 kartlägger de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016. Indexet visar att populismen är starkare än någonsin: var femte europeisk väljare väljer nu ett vänster- eller högerpopulistiskt parti och var tredje europeisk regering inkluderar eller är beroende av populistiska partier. Kunskap om den auktoritära populismen är nödvändig för att försvara den liberala demokratins grundprinciper. Därför har detta index tagits fram.

 

 

1 av 5 europeiska väljare röstar på ett höger- eller vänsterpopulistiskt parti

 

Var tredje europeisk regering består av, eller är beroende av, auktoritära populister

 

Rekordhögt väljarstöd för auktoritära partier

Europas väljare har inte varit så benägna att stödja auktoritära partier sedan mellankrigstiden. Under 1980-talet röstade i genomsnitt var tionde väljare på ett auktoritärt parti. Under 1990-talet ökade stödet något och låg stabilt kring 11 procent fram till början av 2000-talet. 2000-talets första tio år innebar ytterligare en försiktig ökning. När finanskrisen bröt ut 2008 hade väljarstödet för auktoritära partier nått 12 procent.

Sedan dess har kurvan klättrat brant uppåt. Ökningen mellan 2014 och 15 var den största hittills under ett enskilt år just nu är det genomsnittliga väljarstödet i Europa 18,7 procent.

 

Antal mandat för auktoritära och totalitära partier

 

Kraftigt ökat stöd för vänsterpopulistiska partier efter finanskrisen

Stödet för vänsterauktoritära partier planade ut under första halvan av 1990-talet, kröp sedan nedåt ytterligare och nådde bottennivån 3,7 procent 2007. Men de senaste fem åren har stödet för partierna nästan fördubblats. Ökningen drivs av exceptionella framgångar för vänsterpopulister i Grekland, Italien och Spanien, men även i länder som Danmark, Belgien, Irland, Rumänien och Kroatien har den radikala vänstern varit mer framgångsrik än tidigare.

Genomsnittlig andel väljare för vänsterauktoritära partier

 

Högre stöd än någonsin för högerpopulistiska partier

Högerauktoritära partier var ett marginellt fenomen i början av 1980-talet då bara en av hundra europeiska väljare röstade på ett fascistiskt eller högerpopulistiskt parti. Men från och med mitten av 1980-talet har stödet ökat kraftigt. Idag är det genomsnittliga stödet för högerauktoritära partier drygt tolv procent. Vid två tillfällen – mitten på 1990-talet och början på 2010-talet – har det funnits tendenser till stagnation, men i det långa perspektivet pekar kurvan tydligt uppåt. 

Genomsnittlig andel väljare för högerauktoritära partier

 

Populismen är ett problem i hela Europa

Den auktoritära populistiska vågen är ett fenomen i hela Europa. Bara tre länder – Malta, Montenegro och Island – saknar väljarstöd för auktoritära partier. I den andra änden av tabellen sticker tre länder ut, vars politiska landskap numera helt domineras av auktoritär populism: Ungern, Grekland och Polen. I alla tre länder har den traditionella vänstern kollapsat, i senaste valet i Polen förlorade Socialdemokraterna till och med sin plats i parlamentet. I Grekland var det vänsterpopulister som kunde kapitalisera på en korrupt socialdemokrati, medan högern i Ungern och Polen vunnit på sin kombination av nationalism och välfärd.

 

Andel röster på auktoritära partier i senaste valet i respektive land